ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โรงเรียนวัดจินดาราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

Hits: 7904